Educaţie

PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE

DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE JURNALIŞTILOR ÎN DOMENIUL NEW MEDIA
LLP-LdV/PLM/2010/RO/180, DG Educaţie şi Cultură, PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII, programul sectorial LEONARDO DA VINCI.

Stare: Proiect în derulare

Proiectul sprijină plasamentul de formare transnațională a jurnaliștilor ( PLM) – 10 persoane – angajați, liber-profesioniști şi persoane care doresc să se angajeze (inclusiv absolvenți), care au participat la un program de formare profesională în Spania, la Alicante, pentru facilitarea dezvoltării personale şi actualizarea competentelor prin acțiuni de formare.

Pentru mai multe detalii despre proiect  click aici
Pentru o galerie de imagini extinsă click aici
Pentru o listă a materialelor publicate click aici

 

Parteneriat educaţional în sprijinul comunităţii

Program naţional pentru relansarea învăţământului rural – pilot – 1999 – 2010.
Componenta de infrastructură – proiect terminat.
Componenta de formare – proiect în derulare.

Educaţia părinţilor prin radioprograme
Campanie de informare pentru adulţi – educaţie şi cultură comunitară – Proiect terminat.

Reforma învăţământului preşcolar în România
Campanie de informare şi formare – educaţie şi cultură comunitară
Proiect terminat

Educaţia părinţilor – Modele de excelenţă prin comunicare
Campanie de informare şi formare pentru adulţi – educaţie şi cultură comunitară
Proiect terminat