Dezvoltare şi educaţie comunitară

CAMPANII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE COMUNITARĂ
PROIECTE DE CONSERVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL,
PROIECTE SOCIALE ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Proiectele au început în 1999 prin realizarea Centrului Comunitar Educaţional de la Drăgoeşti – judeţul Ialomiţa.
Concept:
Formarea unor grupuri de iniţiativă educaţională şi culturală la nivel comunitar, a unor lideri comunitari culturali abilitaţi să transmită cunoştinţe şi să schimbe comportamente la nivelul comunităţii, să iniţieze proiecte culturale prin asociere comunitară, să promoveze parteneriatul public – privat, prin cooperarea grupurilor de iniţiativă, a ONG-urilor şi a administraţiei locale.
S-a urmărit crearea unor modele de bună practică uşor de replicat la nivel naţional.
Proiectele au vizat conservarea patrimoniului cultural naţional şi educaţia culturală, mai ales în mediul rural, prin reabilitarea căminelor culturale, a drumurilor de acces spre obiective culturale, pentru comunicare şi dezvoltare comunitară.
Proiectele au facilitat crearea unui spaţiu de dialog cultural în comunităţile rurale, pentru organizarea activităţilor artistice şi promovarea valorilor culturale, prin organizarea unor manifestări locale, regionale sau naţionale.

Rezultate:
Reabilitarea căminelor culturale;
Reabilitarea infrastructurii;
Crearea grupurilor de iniţiativă comunitară,
Formarea liderilor comunitari culturali;
Iniţiere în managementul de proiect pentru comunicare şi dezvoltare comunitară.

Centre comunitare educaţionale.
Primul Centru Comunitar Educaţional din România – DRAGOESTI , judeţul Ialomiţa – Proiect terminat

Centrul a fost vizitat de experţi ai Băncii Mondiale şi inaugurat în la 30 septembrie 2003 de către Anand Seth, Directorul Băncii Mondiale pentru Europa Centrală şi de Sud.
Centrul comunitar educaţional Merisani-Malu Vant- judeţul Argeş – proiect terminat.
Centrul Regional de Comunicare Inter-etnică Bordusani – judeţul Ialomiţa – proiect terminat
Centrul Comunitar Orezu – judeţul Ialomiţa – proiect terminat
Centrul Comunitar Borduselu – judeţul Ialomiţa – proiect terminat.
Centrul Comunitar Cosambestii – judeţul Ialomiţa – proiect terminat.
Proiectul APA SARATENI – judeţul Ialomiţa – terminat
Proiectul APA DRAGOESTI – judeţul Ialomiţa – terminat.
Drum BALACIU- CRASANII DE SUS e COPUZU – judeţul Ialomiţa – terminat.
Drum JILAVELE – JILAVELE DE SUS, JILAVELE DE JOS – judeţul Ialomiţa – terminat.
Drum SINESTI – judeţul Ialomiţa – terminat.
Drum HAULISCA – judeţul Ialomiţa – terminat.

MANAGEMENTUL RISCULUI LA INUNDATII – campanie pilot de informare in 7 judeţe din România, prin crearea a 20 de ECOCENTRE, reţea de lideri de acţiune comunitară, organizarea unor evenimente regionale, elaborarea, realizarea şi distribuirea de materiale informative si educaţionale, promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor , proiect terminat