Despre noi

FUNDAŢIA MARCONI PENTRU COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI EDUCAŢIE a fost înfiinţată în data de 11 mai 1999.

FUNDAŢIA MARCONI PENTRU COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI EDUCAŢIE a fost creată pentru a oferi o alternativă educaţională non-formală şi informală cu impact cultural pe termen scurt, mediu şi lung. Totodată, fundaţia are scopul de a elabora strategii pentru un nou model cultural – cultura media, prin studii ale comportamentului şi opţiunii publicurilor interesate de educaţia culturală pe cale mediatică, acordarea de consultanţă în domeniul comunicării, al relaţiilor publice şi educaţiei, cu scopul de a răspunde nevoilor de informare în domeniul culturii, ale unor categorii diverse de beneficiari, în toate sferele de interes formativ şi cultural.

Prin proiectele realizate, fundaţia a încercat să deschidă punţi de cooperare interdisciplinară şi să creeze modele de bună practică în domeniul educaţiei culturale.

Proiectele anterioare ale fundaţiei au urmărit conservarea patrimoniului cultural naţional în forma infrastructurii şi creaţiei, formarea de formatori în domeniul educaţiei culturale, prin transmiterea de cunoştinţe, dobândirea de abilităţi şi calificări necesare unor agenţi ai schimbării la nivel naţional şi local pentru promovarea valorilor culturale romaneşti.