Obiective

1. Să promoveze valorile culturale româneşti la scara naţională şi internaţională
2. Să elaboreze de proiecte culturale si educaţionale pentru accesarea fondurilor europene specifice şi alte fonduri
3. Să realizeze evenimente culturale în reţeaua centrelor comunitare educaţionale si culturale creată prin proiecte anterioare
4. Să formeze lideri comunitari educaţionali şi culturali, abilitaţi să contribuie la informarea publicului larg, privind participarea activa la construcţia europeană
5. Să relanseze valorile culturale ale satului românesc
6. Să promoveze artiştii şi producţiile lor culturale
7. Să promoveze proiecte pentru relansarea învăţământului rural
8. Să extindă reţeaua de centre comunitare educaţionale şi culturale
9. Să promoveze proiecte pentru crearea unor centre regionale de comunicare interetnică prin replicare
10. Să ofere de sprijin metodologic, logistic şi material pentru stimularea iniţiativei locale, a comunităţilor sărace, în vederea realizării de proiecte culturale, sociale, de infrastructură