Proiect New Media – detalii

Nume complet proiect : Dezvoltarea Competenţelor Profesionale ale Jurnaliştilor în Domeniul New Media

Program: Invatare pe tot parcursul vietii
Subprogram: LEONARDO DA VINCI
Tipul acţiunii: Mobilitate
Acţiune: LEONARDO DA VINCI PLM ( Persoane pe piata muncii)

Parteneri:
ASOCIATIA CULTURALA ARIPI
UNIUNEA ZIARISTILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA
S.C. OPTIM MEDIA TRUST S.R.L.

Obiectivele specifice:

1. Să dezvolte competenţele, acumularea şi utilizarea de cunoștințe, abilități şi calificări în domeniul new media, prin formare profesională continuă – plasament de formare pentru 10 jurnaliști, timp de 10 zile (program de lucru), la Alicante;

2. Să sprijine inovația în formarea profesională şi atractivitatea mobilității, prin utilizarea noilor tehnologii online în presă, radio şi televiziune, într-un stagiu de 10 zile (program de lucru), pentru 10 jurnaliști, la Alicante;

3. Să certifice formarea profesională continuă în domeniul traductologiei – utilizarea sistemului TRAUTOROM – şi în domeniul new media – producție şi servicii media digitale, pentru 10 jurnaliști din instituții de media din România, la încheierea stagiului de 10 zile (program de lucru), la Alicante.

Rezultatele așteptate: 10 jurnaliști – utilizatori de cunoștințe, abilitați şi calificări în domeniul new media; participare la plasament de formare timp de 10 zile (program de lucru); un pachet educațional de formare în domeniul new media realizat; diseminarea materialelor educaționale; conștientizarea importanţei formării profesionale continue în domeniul new media şi ridicarea nivelului pregătirii lingvistice, pentru creșterea competenţei, îmbunătăţirea calităţii şi productivității muncii; creșterea capacității celor 10 jurnaliști, pentru participarea şi integrarea în rețeaua națională şi europeană de informare şi comunicare prin schimb intercultural; utilizarea instrumentelor inovative în comunicarea interculturală prin folosirea ICT .
Plasamentul de formare a avut loc în Spania, la Alicante – într-un flux de 10 persoane, cu o durată de două săptămâni, în anul 2011.