Despre proiectul Amprente Bizantine

AMPRENTE BIZANTINE – proiect cultural realizat prin parteneriat romano-elen, ce se deruleaza in perioada iulie 2018 – octombrie 2018.

AMPRENTE BIZANTINE este un proiect cultural co-finantat de Administratia Fondului Cultural National, incadrat la aria tematica Patrimoniu cultural imaterial, prin care se realizeaza 5 evenimente muzicale in Romania, la Bucuresti si Manastirea Comana, cu participarea Corului Psaltis, format din artisti interpreti romani, care au realizat cercetari in domeniul muzicii psaltice bizantine. Cei sase tineri artisti interpreti romani au istorie in demersul pentru familiarizarea publicului larg cu muzica bizantina, in biserici din Bucuresti, din tara si la scara internationala, prin concerte prezentate sub cupola unor mari edificii de patrimoniu national si universal, pentru cucerirea publicului si atragerea sa spre muzica psaltica, prin dezvoltarea de audiente noi.
Proiectul prilejuieste realizarea unui schimb de idei romano-elen prin prezentarile si dialogurile de la simpozionul international cu titlul “Spiritualitatea bizantină în patrimoniul cultural imaterial universal“, dedicat reliefarii conexiunilor dintre spiritualitatea bizantina si cultura romana.

Prin proiect este sustinut evenimentul de lansare europeana a unui CD-ROM cu muzica bizantina. Manifestarea vine în sprijinul scopului urmărit prin proiect, de reconciliere istorică prin cultură, prin parteneriatul româno-elen. CD-ROM-ul care este lansat cu prilejul simpozionului internaţional, a fost înregistrat la Atena, în anul 2017 şi finalizat de curând, prin cooperarea artiştilor interpreţi de muzică bizantină din Grecia – Corul Tropos, coordonat de Constantinos Anghelidis, de la Atena, cu artiştii interpreţi români din Corul Psaltis, coordonaţi de Florin Leonte – dirijorul corului. Evenimentul reprezintă prima manifestare europeană la care este prezentat acest CD-ROM, în ediţie bilingvă.
Evenimentele sunt realizate prin cooperarea Fundatiei Marconi cu IPODOMI Lifelong Learning Centre de la Salonic si propun un dialog intercultural pentru valorificarea patrimoniului cultural imaterial, prin abordari interdisciplinare in domeniul istoriei, culturii si artei bizantine, de la miscarea de idei in Europea Rasariteana si Est-centrala sub semnul Bizantului.
Proiectul cultural AMPRENTE BIZANTINE raspunde cerintelor formulate in prioritatile Administratiei Fondului Cultural National, corespunzatoare Sesiunii de finantare II/2018 Proiecte Culturale, aria tematica Patrimoniu cultural imaterial, prin anvergura, caracterul transversal si integrator al dialogului intercultural in context local si international, prin natura evenimentelor concertistice si de diseminare-evaluare, pentru:
• Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordari interdisciplinare in context local si international;
• Dezvoltarea de audiente noi;
• Sustinerea dialogului intercultural.

Proiectul cultural AMPRENTE BIZANTINE urmareste valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordari interdisciplinare in context local si international, intr-o combinatie de metode si tehnici, cu doua puncte de sprijin: studiul in domeniul istoriei si culturii bizantine si suportul artistic relevat de muzica bizantina in concert. Prin repertoriul ales de artistii interpreti romani, se redau sonoritatile pastrate peste veacuri, ca amprente ale celor care au creat valori de patrimoniu imaterial, in epoci, de cele mai multe ori, potrivnice.
Proiectul urmareste dezvoltarea de audiente noi, prin grupul tinta ales, locul de desfasurare, tipul de demers propus, strategia de comunicare si promovare, creeaza oportunitatea pentru noi tipuri de public de a avea o experienta culturala, prin interpretare si productia de evenimente muzicale sub forma concertelor de muzica psaltica bizantina. Programul concertistic realizat, prin tipul de selectie repertoriala, urmareste atragerea unui public cat mai larg, chiar nefamiliarizat cu muzica bizantina, si introducerea sa in lumea muzicii psaltice, contribuind la relevarea valentelor educationale si formative, pentru cresterea gradului de competenta culturala si acces la cultura al beneficiarilor proiectului, in domeniul patrimoniului imaterial.
Proiectul cultural contribuie la dezvoltarea de abordari interdisciplinare, prin accesarea unor elemente de valoare din istoria muzicii psaltice, la care adauga discursul academic pentru a descifra contextul epocii in care s-au creat valorile de patrimoniu imaterial. Intersectia dintre diversele domenii ale artei - muzica, patrimoniul imaterial, pedagogia muzicala, ideile, semnificatiile motivationale redate in diferite forme de cultura muzicala bizantina, transforma tipul de relatie cu care publicul a fost obisnuit in sala de concert si introducerea acestuia in biserca, devenita scena unde actorii – artisti interpreti – folosesc numai sonoritatile vocale pentru a reda si a familiariza publicul cu tehnici si metode de receptare a mesajului muzical dintre cele mai diferite.
Proiectul cultural AMPRENTE BIZANTINE sustine dialogul intercultural si introduce piesele din repertoriul concertului de muzica bizantinta intr-un produs cultural intreg, specific, conceput pentru a putea fi prezentat in diferite contexte geografice si culturale, de pe teritoriul Romaniei si in strainatate. Sunt realizate activitati culturale itinerante, in mai multe regiuni geografice, cu participarea expertilor din Romania si din Grecia.

Impactul evenimentelor culturale – dialogul european de tip academic, cu contributii remarcabile ale ganditorilor romani despre lumea bizantina si muzica bizantina perceputa in mediul specific, urmaresc ridicarea nivelului implicarii in activitatile culturale dedicate unui public larg, din localitatile unde au loc concertele, asigurarea accesului la produsele si serviciile culturale pentru un numar cat mai mare de beneficiari.

Grupul tinta ales, locul de desfasurare, tipul de demers propus, strategia de comunicare si promovare, creeaza oportunitatea pentru noi tipuri de public de a avea o experienta culturala, prin interpretare si productia de evenimente muzicale sau dezbateri de idei, sub forma simpozionului si a lansarii de CD.
Publicul larg, spectator sau partener de dialog la evenimentele de dialog intercultural este beneficiarul final al tuturor activitatilor initiate prin proiect, prin accesul liber la valorile universale promovate prin muzica veche, acces limitat in alte conditii de lipsa evenimentelor concertistice cu artisti interpreti de marca.
Proiectul urmareste atragerea unui public cat mai larg, chiar nefamiliarizat cu muzica si introducerea sa in lumea muzicii bizantine, contribuind la relevarea valentelor educationale si formative, pentru cresterea gradului de competenta culturala si acces la cultura al beneficiarilor proiectului.
Proiectul cultural AMPRENTE BIZANTINE raspunde nevoii de prezentare a unor evenimente culturale care sa atraga un public nou si sa-l fidelizeze pe cel existent in sfera muzicii bizantine.
Informarea publicului larg despre obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului, materiale de informare si de promovare a evenimentelor concertistice, a simpozionului si lansarii de CD, impresii si imagini din locurile unde evolueaza artistii, expertii in domeniul cercetarii si evaluarii valorilor de patrimoniu, analize, cercetari, se vor regasi in mesajele transmise in toata perioada de derulare a proiectului pe retelele social media. Aceasta modalitate inovatoare de comunicare cu publicul, abordata in strategia de promovare a evenimentelor este un mijloc modern de contact cu spectatorii potentiali, care vor avea acces nelimitat la toate datele care reflecta modul de organizare si realizare a concertelor, a simpozionului/lansarii de CD, un castig evident in implementarea proiectului si atragerea acestora in spatii alternative pentru ideea de concert, o forma de initiere a celor mai putin obisnuiti cu muzica psaltica.

Scopul proiectului
Ridicarea nivelului actului cultural si a relevantei evenimentelor interdisciplinare, pentru valorificarea patrimoniului cultural imaterial, dezvoltarea de audiente noi si sustinerea dialogului intercultural.
Un nivel ridicat de implicare culturala al membrilor societatii pentru valorificarea patrimoniului cultural imaterial poate ajuta la consolidarea unei identitati sociale stabile, poate dezvolta intelegerea si interactiunea dintre indivizi, poate incuraja participarea civica si poate contribui la dezvoltarea societatii.

Obiective generale si specifice.
Obiectivul general:
Cresterea si diversificarea ofertei si consumului cultural, cu accent pe diversitatea culturala, cresterea interesului publicului larg, mai ales tanar, pentru cunoasterea si integrarea valorilor culturale nationale in circuitul universal prin valorificarea patrimoniului imaterial, protejarea mostenirii culturale romanesti si universale.

Obiectivele specifice:
OS1.Sa creasca nivelul valorificarii patrimoniului cultural imaterial prin abordari interdisciplinare in context local si international, prin schimbul de idei in dialoguri europene, publicatii si concerte de muzica bizantina in Romania, prin diversificarea continutului artistic, a canalelor de distributie și a mijloacelor tehnice folosite pentru consum cultural, prin cresterea notorietatii artei interpretative romanesti in domeniul muzicii psaltice – muzica bizantina, intr-o perioada de 4 luni;
OS2. Sa creasca interesul publicului larg, mai ales tanar, pentru cunoasterea valorilor patrimoniului cultural imaterial, romanesc si universal, prin participarea la 5 concerte de muzica bizantina, organizate in Romania: Bucuresti si Manastirea Comana, cu participarea unor artisti interpreti romani, intr-o perioada de 4 luni.
OS3. Sa creasca accesul direct al publicului larg, mai ales tanar, la oferta culturala, prin sustinerea dialogului intercultural si extinderea spatiilor de consum cultural pentru patrimoniul cultural imaterial, prin abordari interdisciplinare – schimb de idei la simpozionul international cu tema “Spiritualitatea bizantină în patrimoniul cultural imaterial universal“, lansare de CD si concerte de muzica bizantina, organizate in Romania, intr-o perioada de 4 luni.